Stamningsbehandling

Förskolebarn

Som förälder ställer man sig ofta frågan när man ska söka hjälp om man har ett barn som har börjat stamma. Vår erfarenhet är att ju tidigare man kommer i kontakt med en logoped som är specialiserad på stamningsbehandling, desto bättre är prognosen när det gäller stamningen. 

Läs mer om behandling för förskolebarn som stammar

Skolbarn

Skolbarn behandlas oftast genom indirekt behandling kombinerat med direkt behandling.

Läs mer om behandling för skolbarn som stammar

Vuxna

Stamningsbehandling för vuxna bygger på en noggrann kartläggning av stamningen och stamningsproblematiken. Därefter formulerar patienten en realistisk målsättning för behandlingen tillsammans med logopeden.

Läs mer om behandling för vuxna som stammar