Fakta om stamning

Orsaker

Genom historien har man spekulerat i olika orsaker till stamning. I modern tid har man ffa sökt orsaken till stamning i biologiska eller psykologiska teorier och förklaringsmodeller. Här är det viktigt att betona att psykologiska fenomen inte är en grundorsak till att man stammar, utan kan vara en konsekvens av att man stammar. 

Läs mer

Stamningsutveckling

Stamning debuterar oftast hos barn i 2½-4 årsåldern. Vi tror att stamningsdebuten sammanfaller med en period där barnet har utvecklat sina språkliga kunskaper i så hög grad att de språkliga kunskaperna överstiger den neuro-motoriska förmågan. Barnet börjar alltså att uttrycka sig i längre och mer språkligt komplicerade  yttranden, vilket det talmotoriska systemet inte klarar att hantera hos ett barn med anlag för stamning.

Läs mer