Vad gör en logoped?

En logoped jobbar med barn, ungdomar eller vuxna på många olika sätt. Vi på Stockholms Stamningscenter jobbar som bekant specialinriktat med stamning, men logopeder jobbar även med många andra typer av problem med tal eller röst. Detta inkluderar språkstörning, röststörning, afasi och dyspraxi. Logopeder jobbar även med dyslexi och dyskalkyli.

Logoped är en skyddad yrkestitel och Socialstyrelsen utfärdar yrkeslegitimation efter avlagd logopedexamen.

vadgorenlogoped