Kom till oss

sll.jpg

Stockholms Stamningscenter ingår i Vårdval Stockholm. Vårdvalet innebär att det är den vårdsökande personen som själv väljer vilken vårdgivare han eller hon vill träffa.

För att träffa oss behövs en remiss. En remiss kan skrivas av en BVC-sjuksköterska, husläkare, skolhälsovården, psykolog eller annan logoped.

Besöken är kostnadsfria för barn och ungdomar upp till 18 år. För vuxna tillkommer en patientavgift på 100 kr. Har man frikort så är besöken kostnadsfria. 

 

Remissen skickas till vår adress:

Stockholms Stamningscenter

Blekingegatan 5

118 56

Stockholm

Elektroniska remisser

Remittenter som använder journalsystemet Take Care kan skicka elektroniska remisser till oss, man hittar vår vårdenhet genom att söka på "Sthlms Stamningscenter".


För er som hör till andra landsting än Stockholm

Enligt den nya patientlagen som gäller från 1 januari 2015, har även du som bor i län utanför Stockholm rätt att söka behandling hos oss för din stamning. Följande regler gäller:

  • Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle 
  • Hemlandstingets remisskrav gäller för patienter som kommer från landsting som kräver remiss 
  • Vårdlandstingets remissregler gäller för patienter som söker vård i landsting som kräver remiss 
  • Vårdgaranti endast i det egna landstinget 
  • I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare

Om du är intresserad eller har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss!