Tekniska Hjälpmedel

Som ett komplement till logopedisk stamningsbehandling har vi logopeder även möjlighet att förskriva tekniska hjälpmedel till våra patienter. Syftet med dessa hjälpmedel är i första hand att öka talflytet hos personer som stammar, vilket förhoppningsvis leder till ett ökat självförtroende och större delaktighet i sociala sammanhang. Dessa hjälpmedel innehåller funktionerna DAF (Delayed Auditory Feedback), vilket innebär att man hör sitt eget tal med fördröjning, och FAF (Frequency Altered Feedback), vilket innebär att man hör sin egen röst i ett ljusare eller mörkare röstläge. Dessa funktioner har var för sig eller tillsammans visat sig kunna hjälpa vissa personer som stammar till ett ökat talflyt. De hjälpmedel som finns att förskriva kallas Skol-DAF, mySpeech och Speech Easy.

 

Skol-DAF

Skol-DAF

Skol-DAF innehåller endast DAF-funktionen, och är det tekniskt sett enklaste hjälpmedlet som finns att tillgå. Detta hjälpmedel går inte att använda trådlöst med sk Blue-Tooth anslutning, utan du måste ha en trådansluten mikrofon och hörlurar eller en sk ”hands-free” anslutning.

 

 

mySpeech 

mySpeech är ett hjälpmedel som innehåller både DAF och FAF funktionerna. Den har även en sk ”Push-to-talk” knapp. Push-to-talk knappen innebär att du aktiverar funktionerna när du håller in knappen och att du avaktiverar funktionerna när du släpper ut knappen. Denna funktion gör att hjälpmedlet även kan lämpa sig för vanliga samtal, på så sätt att du ”slipper” höra förvrängningar och förstärkningar av omgivande ljud när du själv inte talar. Till en mySpeech kan du förutom trådansluten mikrofon och hörlurar även använda en trådlös anslutning. Inställningar i apparaten kan göras av användaren själv.

 

 

Speech Easy

SpeechEasy är det mest diskreta hjälpmedlet då man inte använder någon tillhörande apparat med mikrofon och/eller hörlur, utan placerar hjälpmedlet direkt i och bakom örat. SpeechEasyn innehåller både DAF och FAF. Till skillnad från mySpeech har den inte någon Push-to-talk knapp, vilket innebär att allt ljud blir förvrängt så länge du har apparaten påslagen. Detta kan vara jobbigt om man t ex befinner sig i bullriga miljöer. Inställningarna görs i det microchip som styr hjälpmedlet. Dessa inställningar kan användaren inte göra själv, utan de görs av hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen.

Speech Easy